Ontslagrecht advocaat Weert

Zoek jij een geschikte ontslagrecht advocaat Weert?

Als je vindt dat je onterecht bent ontslagen of als je een probleemloze ontslagregeling wenst, dan kan het inschakelen van een ontslagrecht advocaat Weert een goede stap zijn. Een werkgever mag zijn werknemers namelijk niet zomaar ontslaan. Deze advocaat helpt jou in de ondersteuning van je ontslagprocedure. Daarnaast zal hij je advies geven en begeleiden zowel in het gerechtshof als daarbuiten. De ontslag advocaat luistert naar je belangen en behartigt deze zo correct mogelijk. Hij gaat in gesprek met jouw werkgever en probeert te onderhandelen over de mogelijkheden. Er zijn verschillende situaties waarbij je deze advocaat kan inschakelen, welke we hier zullen bespreken.

Economie van het bedrijf

In sommige gevallen zal het economisch gezien niet voorspoedig gaan bij het bedrijf waar jij in dienst bent. Als je werkgever genoodzaakt is jou te ontslaan, moet hij dit melden bij het UWV en daar te situatie uiteenzetten. Er moeten bewijzen worden geleverd waarom het niet gelukt is jou in dienst te houden. Een advocaat Weert kan uitzoeken of het aangemelde ontslag terecht is en op basis van welke redenen dit is gedaan. Deze advocaat bepaalt op basis van deze gegevens of het ontslag dus ook daadwerkelijk terecht was of niet. Gedurende dit proces zal de ontslagrecht advocaat Weert jou bijstaan.

Je wordt op staande voet ontslagen

Wanneer je per direct, dus op staande voet, wordt ontslagen mag je vanaf dat moment niet meer werkzaam zijn bij jouw bedrijf. Een werkgever kan dit nooit zomaar doen en er moet eigenlijk altijd een goede en dringende reden voor zijn. In principe heb je twee maanden de tijd om samen met de ontslagrecht advocaat Weert hiertegen te vechten. Samen zullen jullie werken aan een goed verweer, wat erg belangrijk is gezien deze door de rechter zal worden beoordeeld en zal bepalen of jij je baan toch kan behouden of niet. Dit gaat om serieuze zaken, gezien je dus ook per direct geen inkomen meer hebt. Bij deze vorm van ontslag heb je namelijk geen recht op een uitkering of een vergoeding bij transitie.

Schakel een advocaat Weert in!

Mocht je voor jouw gevoel onterecht ontslagen zijn? Schakel dan via Advocatenkantoren.nl een geschikte ontslagrecht advocaat Weert in die jou kan bijstaan in deze complexe situaties.